• CARTELERA
  • Centro Cultural San Ginés - Sala Principal

12-11-2019

Centro Cultural San Ginés - Sala Principal

Stefan Kramer "Autoayuda"

14-11-2019

Centro Cultural San Ginés - Sala Principal

Edo Caroe
UN MUNDO FELIZ, para morir

15-11-2019 - 17-11-2019

Centro Cultural San Ginés - Sala Principal

Viejas de Mierda


  • CARTELERA
  • Teatro San Ginés - Sala 1

15-11-2019 - 16-11-2019

Teatro San Ginés - Sala 1

La Verdad